27. ročník vědomostní soutěže

25. ročník


Bodový systém


Po skončení série Krajských kol zadáváme výsledky do systému a vše připravujeme na Celostátní finále, které se koná 14. června v Top Hotelu Praha. Jak jsme začátkem roku uvedli v jedné z novinek, dle pravidel dochází v letošním ročníku ke zdvojnásobení bodového zisku z testů v Krajských kolech. Více o bodovém systému se dočtete zde: http://www.eurorebus.cz/bodovy-system-p31.html Při vyhlašování výsledků na Krajských kolech bylo v rámci zachování přehlednosti použito původní bodové hodnocení, tedy tisíc bodů za správnou odpověď. Je tak mnohem snazší porovnat letošní výsledky s minulými ročníky. Přehlednější je rovněž souměřitelnost se Soutěží jednotlivců, neboť jednotlivcům se body do Konta Eurorebus nezapočítávají, a proto se jich zdvojnásobení počtu bodů netýká. Při zadávání výsledků z Krajských kol do administrace soutěže však již zohledníme, že maximálním možným ziskem již není 45 000 bodů, ale 90 000.

Na Celostátním finále letos třídy mohou v testu získat až 225 000 bodů za 50 správných odpovědí. 


Partneři Pořadatel
     


Copyright © 1995 – 2021 TERRA-KLUB, o.p.s.