27. ročník vědomostní soutěže

25. ročník


Na vysokou bez přijímaček!


Jak již bylo v minulosti avizováno, deset nejúspěšnějších řešitelů každého Krajského kola Soutěže jednotlivců v kategorii SŠ získává možnost studia geografických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek.

Pro využití této možnosti musíte podat přihlášku ke studiu spolu s „Osvědčením o účasti v soutěži Eurorebus“ (originálem či notářsky ověřenou kopií) a s „Žádostí o upuštění od přijímací zkoušky“, jejíž formulář najdete zde. Osvědčení všem úspěšným řešitelům Krajských kol v kategorii SŠ posíláme doporučenou poštovní zásilkou.

Pokud jste přihlášku ke studiu podali již letos, do 10. května zašlete Osvědčení spolu s Žádostí o upuštění od přijímací zkoušky na adresu studijního oddělení PřF UK:

Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 43 Praha 2

Ti soutěžící, kteří v daný termín nebudou mít Osvědčení k dispozici, podají jen samotnou žádost
a Osvědčení dodají v nejbližší možný termín po jeho obdržení.

Více informací o studiu a nabízených oborech naleznete na www.studujgeografii.cz.


Partneři Pořadatel
     


Copyright © 1995 – 2021 TERRA-KLUB, o.p.s.