23. ročník vědomostní soutěže

23. ročník


Pořadatel


Pořadatelem soutěže Eurorebus je obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB, registrovaná v Registru obecně prospěšných společností pod značkou O/115.

TERRA-KLUB, o.p.s. je nezisková organizace s mnohaletou tradicí. Ve spolupráci s nakladatelstvím Terra působí v základním a středním školství v oblasti alternativních vzdělávacích programů a vydávání učebnic.

TERRA-KLUB, o.p.s. je provozovatelem vzdělávacího programu Dnešní svět, jehož hlavními výstupy jsou:


Soutěž Eurorebus má garanci MŠMT.

Ochrana osobních údajů

Společnost TERRA-KLUB, o.p.s. je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů za účelem zpracování osobních údajů k zabezpečení provozu soutěže Eurorebus. Účast v systému vědomostní soutěže Eurorebus je dobrovolná, určená pro žákovskou a studentskou mládež.

Účastník soutěže, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování osobních údajů. Za bezpečnost osobních údajů odpovídá dle § 18 zák. č. 52/1998 Sb. pořadatel.

TERRA-KLUB, obecně prospěšná společnost

TERRA-KLUB, o.p.s.
Soběslavská 34
130 00 Praha 3

Jak nás najdete: Mapa

Tel.: +420 221 511 443
E-mail: soutez(zavinac)eurorebus(tecka)cz
Web: www.terra-klub.cz

 

IČ: 25751514
DIČ: CZ25751514

 


Generální partner Hlavní partner
 Partneři Pořadatel

                 


Copyright © 1995 – 2018 TERRA-KLUB, o.p.s.