23. ročník vědomostní soutěže

23. ročník


Pravidla


Soutěžící

Účastníkem soutěže se může stát každý žák druhého stupně základní školy a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a každý student střední školy. Pro žáky prvního stupně je připravena autonomní soutěž Eurorebus Junior, která má své vlastní webové stránky: http://www.eurorebus-junior.cz/.

Registrace

Registrace probíhá založením Konta Eurorebus (dále jen Konto), tj. zanesením identifikačních údajů soutěžícího a jeho příslušnosti ke školní třídě a škole pomocí formuláře v rubrice Registrace, nebo na základě řádně vyplněného papírového registračního formuláře - Eurošeku v Soutěžním zpravodaji. Každý soutěžící může mít založeno pouze jedno Konto Eurorebus. Každá z registrovaných tříd musí mít správně vyplněnu soutěžní kategorii. Účastníci soutěže Eurorebus Junior se registrují dle pravidel uvedených na stránkách www.eurorebus-junior.cz.

Soutěžní ceny

Hlavní cenou v soutěži je Expedice Eurorebus po vybraných evropských zemích a velké množství dalších cen. Možnost zúčastnit se expedice vyhrává devět žáků z každé třídy, která ve své kategorii v Celostátním finále zvítězí, a tři nejlepší jednotlivci v každé kategorii. Ceny jsou vypisovány pro každý soutěžní ročník samostatně (viz Katalog cen). Aby nebyli znevýhodněni soutěžící s pozdějším datem registrace, jsou vypisovány speciální ceny pro každý měsíc zvlášť. Při objednání ceny se sice soutěžícímu odečte určitý počet bodů v Kontu Eurorebus, ale body v Soutěži jednotlivců mu zůstávají. Objednáním ceny tak nepřijde o možnost kvalifikovat se na Krajské kolo. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo podobu Katalogu cen během soutěžního ročníku upravit. Ceny v rámci soutěže Eurorebus Junior jsou uvedeny na stránkách www.eurorebus-junior.cz

Trvání soutěže

Uzavřený cyklus školního roku.

Soutěžní kategorie

V Krajských kolech je soutěž věkově rozdělena na tři kategorie, které se navzájem nikdy neutkají, tj. vítězství lze dosáhnout v každé z těchto kategorií:

 • Kategorie Základní škola 01 (ZŠ 01 - odpovídá šesté a sedmé třídě základní školní docházky)
 • Kategorie Základní škola 02 (ZŠ 02 - odpovídá osmé a deváté třídě základní školní docházky)
 • Kategorie Střední škola (SŠ - odpovídá prvnímu až čtvrtému ročníku čtyřletého typu střední školy).
 • Eurorebus Junior (první stupeň základních škol) – soutěž probíhá na http://www.eurorebus-junior.cz/

Formát soutěže

Soutěž jednotlivců

 • Na Konto jsou načítány všechny body, které soutěžící získá v internetové části soutěže, tedy v Korespondečních kolech, Elektronických kolech, Bonusovkách atd. (viz Bodový systém a Slovníček pojmů).
 • Nejúspěšnější soutěžící postupují na jaře do Krajského kola. Při vyplňování testů v Krajských kolech a v Celostátním finále je zakázáno používání internetu, mobilních telefonů, knih, atlasů a dalších učebních pomůcek.
 • Místo konání, termín a počet pozvaných účastníků stanovuje pořadatel.
 • Krajského kola se mohou zúčastnit maximálně 4 soutěžící z jedné školní třídy.
 • Z každého Krajského kola postupuje do Celostátního finále pět nejúspěšnějších soutěžících z každé věkové kategorie.
 • Body z Krajských kol ani z Celostátního finále se nezapočítávají do osobního Konta Eurorebus.

Soutěž školních tříd

 • Bodové konto třídy sčítá body 16 nejúspěšnějších jednotlivců z dané třídy.
 • Nejúspěšnější třídy postupují na jaře do Krajského kola. Při vyplňování testů v Krajských kolech a v Celostátním finále je zakázáno používání internetu, mobilních telefonů, knih a dalších učebních pomůcek. Jedinou povolenou pomůckou je Školní atlas dnešního světa v rámci Krajských kol. Každá třída je reprezentována tříčlenným týmem.
 • Místo konání, termín a počet pozvaných tříd stanovuje pořadatel.
 • Z každého Krajského kola postupuje pět nejúspěšnějších tříd z každé věkové kategorie do Celostátního finále, které se koná koncem školního roku v Praze.
 • Do Týmové soutěže školních tříd se započítávají i výsledky z Krajského kola a v případě úspěchu i body z Celostátního finále.

Soutěž škol

 • Na konto školy se započítávají body, které nasbíraly 4 nejúspěšnější třídy z dané školy.
 • Na konto školy se započítávají body ze soutěže Eurorebus Junior.

Soutěž o nejúspěšnějšího pedagoga soutěže Eurorebus

 • Vítězný vyučující získá tablet, oficiální certifikát České školní inspekce a právo na účast v Expedici Eurorebus.
 • Nejúspěšnější pedagog je vyhlášen na základě počtu bodů, získaných školou, na které učí. Započítány jsou body všech tříd z dané školy, nejen nejúspěšnějších šestnácti, jak je tomu v případě Soutěže škol.
 • Právo na účast v Expedici Eurorebus vyhrává i pedagog z vítězné základní školy.

 

Pravidla soutěže Eurorebus nedovolují poskytování a šíření odpovědí na otázky aktuálně probíhajících soutěží a her prostřednictvím internetu.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména a fotografie soutěžících, a to zejména na internetu a v časopisu Dnešní svět. Zároveň tak projevuje i svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovávat jako správce poskytnuté osobní údaje v rozsahu této soutěže za účelem realizace soutěže a informovat účastníka soutěže až do odvolání tohoto souhlasu, a to rovněž elektronickými prostředky (e-mailem, SMS apod.). Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.


Generální partner Hlavní partner
 Partneři Pořadatel

                 Copyright © 1995 – 2017 TERRA-KLUB, o.p.s.