27. ročník vědomostní soutěže

25. ročník


Pravidla


Soutěžící

Účastníkem soutěže se může stát každý žák druhého stupně základní školy a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a každý student střední školy.

Registrace

Registrace probíhá založením Konta Eurorebus (dále jen Konto) pomocí přihlašovacího jména a hesla. Soutěžící se následně přiřadí ke školní třídě a škole pomocí formuláře v rubrice Registrace. Každý soutěžící může mít založeno pouze jedno Konto Eurorebus. Každá z registrovaných tříd musí mít správně vyplněnu soutěžní kategorii.

Soutěžní ceny

Hlavní cenou v soutěži je Expedice Eurorebus po vybraných evropských zemích a velké množství dalších cen. Možnost zúčastnit se expedice vyhrávají žáci z každé třídy, která ve své kategorii v Celostátním finále zvítězí. Ceny jsou vypisovány pro každý soutěžní ročník samostatně (viz Katalog cen). Organizátor soutěže si vyhrazuje právo podobu Katalogu cen během soutěžního ročníku upravit. Jednotlivci získají ceny jakožto reprezentanti úspěšných tříd v Krajských kolech a v Celostátním finále.

Trvání soutěže

Uzavřený cyklus školního roku.

Soutěžní kategorie

V Krajských kolech je soutěž věkově rozdělena na tři kategorie, které se navzájem nikdy neutkají, tj. vítězství lze dosáhnout v každé z těchto kategorií:

 • Kategorie Základní škola 01 (ZŠ 01 - odpovídá šesté a sedmé třídě základní školní docházky)
 • Kategorie Základní škola 02 (ZŠ 02 - odpovídá osmé a deváté třídě základní školní docházky)
 • Kategorie Střední škola (SŠ - odpovídá prvnímu až čtvrtému ročníku čtyřletého typu střední školy).

Formát soutěže

Soutěž školních tříd

 • Bodové konto třídy sčítá body 16 nejúspěšnějších jednotlivců z dané třídy.
 • Nejúspěšnější třídy postupují na jaře do Krajského kola. Při vyplňování testů v Krajských kolech a v Celostátním finále je zakázáno používání internetu, mobilních telefonů, knih a dalších učebních pomůcek. Jedinou povolenou pomůckou je Školní atlas dnešního světa v rámci Krajských kol. Každá třída je reprezentována tříčlenným týmem.
 • Místo konání, termín a počet pozvaných tříd stanovuje pořadatel.
 • Z každého Krajského kola postupují nejúspěšnější třídy z každé věkové kategorie do Celostátního finále, které se koná koncem školního roku v Praze.
 • Do Týmové soutěže školních tříd se započítávají pouze výsledky z Krajského kola a z Celostátního finále.

Soutěž škol

 • Na konto školy se započítávají body, které nasbíraly 4 nejúspěšnější třídy z dané školy.
 • Do Soutěže škol jsou započítány pouze body z Krajských kol a z Celostátního finále.

Soutěž o nejúspěšnějšího pedagoga soutěže Eurorebus

 • Vítězný vyučující získá tablet, oficiální certifikát České školní inspekce a právo na účast v Expedici Eurorebus.
 • Nejúspěšnější pedagog je vyhlášen na základě počtu bodů, získaných školou, na které učí. Započítány jsou body všech tříd z dané školy v Krajských kolech a v Celostátním finále.
 • Právo na účast v Expedici Eurorebus vyhrává i pedagog z vítězné základní školy.

Pravidla soutěže Eurorebus nedovolují poskytování a šíření odpovědí na otázky aktuálně probíhajících soutěží a her prostřednictvím internetu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na úpravu soutěžního systému s ohledem na aktuální stav pandemie koronaviru COVID-19.


Partneři Pořadatel
     


Copyright © 1995 – 2021 TERRA-KLUB, o.p.s.