23. ročník vědomostní soutěže

23. ročník


Slovníček pojmů


Seznam pojmů

Bonusovky | Celostátní fináleDnešní svět | Elektronická kola | Eurorebus Junior | Eurošek | Expedice Eurorebus | Katalog cen | Konto Eurorebus | Korespondeční kola | Krajská kola | Osobní kontoPohár Eurorebus | Pohár Eurorebus pro základní školy | Registrace | Soutěž jednotlivců | Soutěž škol | Soutěž školních třídSoutěžní kategorie | Soutěžní zpravodaj | Školní týmy | Terra-klub | Třídní konto | Zpravodaj

Bonusovky

Bonusovky jsou jedním z několika modelů soutěží v rámci celé soutěže Eurorebus. Jde zpravidla o jednu otázku, na jejíž zodpovězení máte nekonečně mnoho pokusů. Můžete zkoušet odpovídat, dokud nebudete úspěšní.

Celostátní finále

V Celostátním finále se v každé věkové kategorii Soutěže školních tříd utká 60 trojčlenných týmů (zástupci školních tříd), které nejlépe uspějí v Krajských kolech. V Soutěži jednotlivců se do Celostátního finále dostanou úspěšní soutěžící z Krajských kol Soutěže jednotlivců. Více

Dnešní svět

Časopis vydávaný společností Terra-Klub, o. p. s., který slouží jako servis vyučujícím, usnadňuje tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základě rámcových vzdělávacích programů (RVP). Více

Elektronická kola

Během celého školního roku proběhne celkem 25 kol. V každém kole je 10 otázek, z nichž každá má pouze jednu správnou odpověď. Za každou z nich lze získat 14 bodů. Dohromady může soutěžící za Elektronické kolo získat až 160 bodů, jelikož přidáváme 20 bonusových bodů za včasné odpovědi. S každým dnem z balíku bonusových bodů určitý počet bodů ubývá. Každé Elektronické kolo bude na portálu navěšeno přibližně dva týdny.

Eurorebus Junior

Jde o formu soutěže Eurorebus pro žáky prvního stupně základních škol. Soutěžní úkoly, ceny i pravidla mají odlišné od účastníků samotné soutěže Eurorebus, celá soutěž Eurorebus Junior běží na samostatných stránkách. Body, získané v soutěži Eurorebus Junior, jsou však započítávány na konto školy v rámci soutěže Eurorebus v souboji o putovní Pohár Eurorebus! Více

Eurošek

Předtištěný odpovědní lístek pro Korespondenční kola soutěže. Vychází ve Zpravodaji, který je bezplatně distribuován do všech základních a středních škol v Česku. Pomocí Eurošeků však soutěží pouze ti soutěžící, kteří nemají přístup na internet. Účastníci soutěže Eurorebus Junior odpovídají na otázky pouze pomocí Eurošeků. Více

Expedice Eurorebus

Hlavní cenou soutěže je zájezd po Evropě. Možnost zúčastnit se jej vyhrávají nejen vítězné trojčlenné školní týmy, ale i jejich spolužáci, a nejúspěšnější soutěžící v Soutěži jednotlivců. Účastníky Expedice jsou rovněž nejúspěšnější pedagogové soutěží Eurorebus, Eurorebus Junior a pedagog z vítězné základní školy. Více

Katalog cen

Hlavní cenou v soutěži je Expedice Eurorebus, ve hře je však i řada dalších atraktivních cen. Při dosažení určitého počtu bodů má soutěžící možnost „utratit“ je za věcné ceny. Více

Konto Eurorebus

Konto Eurorebus (též Osobní konto) soutěžící získává registrací. Na konto se načítají body za úspěšně splněné úkoly, za které lze „nakupovat“ věcné ceny. Více

Korespondenční kola

Úvod soutěže tvoří dvě Korespondenční kola, za něž lze získat až 2 300 bodů. To z nich činí stěžejní část celé internetové části soutěže.

Krajská kola

Kdo nasbírá do konce února nejvíce bodů, postoupí na jaře do Krajského kola. Těch se v minulém ročníku konalo v celé republice 10 a postoupilo do nich až 1100 jednotlivců a stejný počet tříd (reprezentovaných tříčlenných družstvem). Z každého Krajského kola postoupilo pět nejúspěšnějších soutěžících z každé věkové kategorie do Celostátního finále. Dalších deset tříd i jednotlivců z každé věkové kategorie postupuje na základě tzv. divoké karty. Více

Osobní konto

Osobní konto (též Konto Eurorebus) soutěžící získává registrací. Na konto se načítají body za úspěšně splněné úkoly, za které lze „nakupovat“ věcné ceny.

Pohár Eurorebus

Vítězná škola získá do svého držení putovní Pohár Eurorebus, na jehož podstavci jsou vyryty všechny školy, které dosud tento pohár získaly. V letošním ročníku své vítězství v Soutěži škol obhajuje Gymnázium P. Bezruče z Frýdku-Místku. Kdo vyhraje v tomto ročníku? Možná to bude právě vaše škola.

Pohár Eurorebus pro základní školy

Menší putovní Pohár Eurorebus pro základní školy získá ta základní škola, která v celém ročníku získá nejvíce bodů a zároveň má své zastoupení v Soutěži školních tříd na Celostátním finále. Vloni se z vítězství radovali zástupci Základní školy Nové Město nad Metují.

Registrace

Podmínkou účasti v soutěži je registrace, kterou lze provést prostřednictvím těchto stránek nebo poštou. Všem registrovaným soutěžícím je zřízeno Osobní konto, na které jsou načítány body za úspěšně splněné úkoly. Více

Soutěž jednotlivců

V Soutěži jednotlivců soutěží každý sám za sebe. Nejúspěšnější jedinci mohou vyhrát účast na Expedici Eurorebus. Za získané body lze též „nakoupit“ věcné ceny. Více

Soutěž škol

V Soutěži škol se hraje o putovní Pohár Eurorebus. Tento pohár získá ta škola, jejíž 4 nejúspěšnější třídy získají nejvyšší počet bodů. Více

Soutěž školních tříd

V Soutěži školních tříd se utkávají školní třídy, které jsou na Krajských kolech reprezentované trojčlennými týmy. Podmínkou postupu do Krajských kol je aktivní účast co nejvíce žáků v úvodních Korespondenčních a Elektronických kolech. Více

Soutěžní kategorie

Soutěž je vyhlašována pro žáky základních a středních škol a studenty víceletých gymnázií ve třech věkových kategoriích. Ceny jsou udělovány v každé kategorii zvlášť. Více

Soutěžní zpravodaj

Tištěný zpravodaj informující o soutěži, který obsahuje odpovědní lístky (tzv. Eurošeky) pro Korespondenční kola. Zpravodaj je zdarma distribuován do všech základních a středních škol v Česku. Více

Školní týmy

V Krajských kolech a ve finále soutěže je každá třída reprezentována trojčlenným žákovským týmem, který si sama vybere. Více

Terra-klub

Společnost Terra-klub, která se věnuje vzdělávací a popularizační činnosti se zaměřením na zeměpis, přírodopis a společenské vědy, je hlavním organizátorem soutěže Eurorebus. Více

Třídní konto

Společné konto, na které se započítávají body všech soutěžících z jedné třídy. Z Korespondenčních kol postupují jen třídy, které na společné konto nasbírají nejvíce bodů.

Zpravodaj

Viz Soutěžní zpravodaj.


Generální partner Hlavní partner
 Partneři Pořadatel

                 Copyright © 1995 – 2017 TERRA-KLUB, o.p.s.