27. ročník vědomostní soutěže

25. ročník


Slovníček pojmů


Seznam pojmů

Celostátní fináleDnešní svět | Elektronická kola  | Expedice Eurorebus | Katalog cen | Konto Eurorebus | Krajská kola | Osobní kontoPohár Eurorebus | Pohár Eurorebus pro základní školy | Registrace | Soutěž škol | Soutěž školních třídSoutěžní kategorie | Školní týmy | Terra-klub | Třídní konto

Celostátní finále

V Celostátním finále se v každé věkové kategorii Soutěže školních tříd utkají reprezentační týmy (zástupci školních tříd), které nejlépe uspějí v Krajských kolech. V rámci Celostátního finále je rovněž předán Pohár Eurorebus nejúspěšnější škole a menší putovní Pohár eurorebus nejlepší základní škole. Více

Dnešní svět

Časopis vydávaný společností Terra-Klub, o. p. s., který slouží jako servis vyučujícím, usnadňuje tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základě rámcových vzdělávacích programů (RVP). Více

Elektronická kola

Během celého školního roku proběhne celkem 20 kol. V každém kole je 10 otázek, z nichž každá má pouze jednu správnou odpověď. Za každou z nich lze získat 25 bodů. Každé Elektronické kolo bude na portálu zveřejněno přibližně dva týdny.

Expedice Eurorebus

Tradiční hlavní cenou soutěže v minulosti byl zájezd po Evropě. Možnost zúčastnit se jej vyhrávaly nejen vítězné trojčlenné školní týmy, ale i jejich spolužáci, kteří pomáhali v kvalifikační fázi soutěže. Účastníky Expedice byli rovněž nejúspěšnější pedagogové soutěže Eurorebus a pedagog z vítězné základní školy. Z každé vítězné školy i třídy se Expedice zúčastní 5 žáků. Více

Katalog cen

Hlavní cenou v soutěži je Expedice Eurorebus, ve hře je však i řada dalších atraktivních cen. Pro každý soutěžní ročník je vypisován nový katalog cen. Více

Konto Eurorebus

Konto Eurorebus (též Osobní konto) soutěžící získává registrací. Na konto se načítají body za úspěšně splněné úkoly. Na konto školní třídy jsou body získávany právě prostřednictvím Osobních kont. Více

Krajská kola

Třídy, které nasbírají v prvním pololetí nejvíce bodů, postoupí na jaře do Krajského kola. Z něj vede jediná cesta do Celostátního finále. Organizátor soutěže v průběhu soutěžního ročníku stanoví počet Krajských kol, a tím pádem i počet postupujících školních tříd. Více

Osobní konto

Osobní konto (též Konto Eurorebus) soutěžící získává registrací. Na konto se načítají body za úspěšně splněné úkoly. Na konto školní třídy jsou body získávany právě prostřednictvím Osobních kont.

Pohár Eurorebus

Vítězná škola získá do svého držení putovní Pohár Eurorebus, na jehož podstavci jsou vyryty všechny školy, které dosud tento pohár získaly. Kdo vyhraje v tomto ročníku? Možná to bude právě vaše škola. Více se o Poháru dočtete zde.

Pohár Eurorebus pro základní školy

Menší putovní Pohár Eurorebus pro základní školy získá ta základní škola, která v celém ročníku získá nejvíce bodů a zároveň má své zastoupení v Soutěži školních tříd na Celostátním finále. Více se o Poháru dočtete zde.

Registrace

Podmínkou účasti v soutěži je registrace, kterou lze provést prostřednictvím těchto stránek. Všem registrovaným soutěžícím je zřízeno anonymní Osobní konto, na které jsou načítány body za úspěšně splněné úkoly. Tím pádem jsou body načítány na konto školní třídy, potažmo celé školy. Více

Soutěž škol

V Soutěži škol se hraje o putovní Pohár Eurorebus. Tento pohár získá ta škola, jejíž 4 nejúspěšnější třídy získají nejvyšší počet bodů. Více

Soutěž školních tříd

V Soutěži školních tříd se utkávají školní třídy, které jsou v Krajských kolech reprezentovány tříčlennými týmy. Podmínkou postupu do Krajských kol je aktivní účast co nejvíce žáků v úvodní kvalifikační fázi soutěže. Více

Soutěžní kategorie

Soutěž je vyhlašována pro žáky základních a středních škol a studenty víceletých gymnázií ve třech věkových kategoriích. ZŠ 01 (6. a 7. třída a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií), ZŠ 02
(8. a 9. třída a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a kategorie SŠ (1. - 4. ročník středních škol). Více

Školní týmy

V Krajských kolech a v Celostátním finále soutěže je každá třída reprezentována trojčlenným žákovským týmem, který si sama vybere. Více

Terra-klub

Společnost Terra-klub, která se věnuje vzdělávací a popularizační činnosti se zaměřením na zeměpis, přírodopis a společenské vědy, je hlavním organizátorem soutěže Eurorebus. Více

Třídní konto

Společné konto, na které se započítávají body všech soutěžících z jedné třídy. Do Soutěže školních tříd je započítáno pouze 16 bodově nejúspěšnějších žáků, aby nebyly znevýhodněny menší třídy.


Partneři Pořadatel
     


Copyright © 1995 – 2022 TERRA-KLUB, o.p.s.