29. ročník vědomostní soutěže

25. ročník


Zahájen 16. ročník


I v letošním šestnáctém ročníku na vás čekají dvě korespondenční kola, Bonusovky, Elektronická kola, Hledači podkladů a Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou. Novinkou je zkrácení Elektronických kol a Bonusovek na 16 dní. Po přihlášení si navíc budete moci vyfiltrovat, které soutěže jste již odehráli, a které jsou naopak nové. Zpřehlední se tím tedy seznam všech zveřejněných soutěží. Při registraci již nepožadujeme rodné číslo, popisek Ulice jsme rozšířili o číslo popisné. Kompletní a řádné vyplnění adresy je ve vašem zájmu! 

V sekci Soutěže již najdete 1. korespondenční kolo, které v deseti otázkách ukrývá 13 správných odpovědí. Obě korespondenční kola prosíme vyplňte na internetu a nepoužívejte k tomu papírové Eurošeky, které jsou určeny pouze soutěžícím bez přístupu na internet. 

Rádi bychom rovněž připomněli pravidlo, které jsme vloni zavedli při zadávání otázek s variantními odpověďmi. U otázek, kde je evidentní, že je pouze jedna odpověď správně (např. Která z uvedených zemí je nejlidnatější?), formulujeme zadání v jednotném čísle. U otázek, kde je více možných odpovědí (např. Které následující země jsou členy EU?), zadání formulujeme v množném čísle, čímž nevylučujeme, že je pouze jedna odpověď správně! Už tedy nebudeme reagovat na stížnosti „V zadání je Které země… a správná odpověď je pouze jedna…“. V tomto směru nehleďte na gramatickou správnost, ale na výše uvedené pravidlo.


22.09.2010

      Hlavní partner                                       Partneři
 Pořadatel
     


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.