29. ročník vědomostní soutěže

25. ročník


Partneři


Partneři vědomostní soutěže E.ON EUROREBUS

 

Hlavní partner

                 

                               
 

Jsme E.ON. Dodáváme elektřinu a plyn více než milionu zákazníků po celém Česku. Zásobujeme energiemi domácnosti, firmy i obce a jsme druhým největším dodavatelem na tuzemském trhu. Celá čtvrtina elektřiny, kterou nakupujeme, navíc pochází z obnovitelných zdrojů. Kromě energií zákazníkům nabízíme chytrá a úsporná řešení, jako jsou fotovoltaika, tepelná technika nebo elektromobilita. Víc informací najdete na www.eon.cz.

 

Partneři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. Více informací najdete na www.msmt.cz

Česká školní inspekce je správní úřad České republiky s celostátní působností na úseku školství, kde vykonává nezávislou inspekční činnost. Je organizační složkou státu, v jejím čele stojí ústřední školní inspektor. Více informací najdete na www.csicr.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy poskytuje bakalářské a magisterské studium biologických, geografických, geologických, chemických a environmentálních předmětů. Na Katedře geografie lze studovat obory: Fyzická geografie a geoekologie; Kartografie a geoinformatika; Regionální a politická geografie; Učitelství geografie pro střední školy; Sociální geografie a regionální rozvoj. Více informací najdete na www.natur.cuni.cz/geografie

Katedra umožňuje studium v oborech Geoinformatika a Geoinformatika a geografie. Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na obecné otázky geoinformatiky, budování a aplikace geografických informačních systémů, zpracování dat z dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování prostorových jevů v krajině, územního plánování v GIS aj. Více informací najdete na www.geoinformatics.upol.cz

National Geographic je populárně-vědecký měsíčník, který se věnuje převážně geografickým, přírodovědným, etnologickým a cestovatelským tématům.
Podrobné informace o časopisu - www.national-geographic.cz/casopis

Český rozhlas (ČRo) je český veřejnoprávní rozhlasový subjekt, který v současnosti provozuje čtyři celoplošné stanice (Radiožurnál, Dvojka, Vltava a Plus). Ve všech krajích můžete naladit také regionální vysílání. Více o Českém rozhlase na www.rozhlas.cz

 

Časopis Dnešní svět slouží především jako servis vyučujícím. Podrobné informace
o časopisu Dnešní svět na www.dnesni-svet.cz

  

Pořadatel

Podrobné informace o společnosti TERRA-KLUB naleznete zde nebo na internetových stránkách www.terra-klub.cz


      Hlavní partner                                       Partneři
 Pořadatel
     


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.