29. ročník vědomostní soutěže

25. ročník


Informace pro postupující třídy


Všechny třídy, které se probojovaly do letošní série Krajských kol, obdržely poštou bližší informace o průběhu veřejných Krajských kol. Pro jistotu ty nejdůležitější informace raději ještě shrneme v elektronické podobě.

Krajská kola se konají v Praze 13. a 14. dubna, v Olomouci pak 20. a 21. dubna.

Čas konání:            10.00 – 11.00 h (prezence) – max. 13.30 h (vyhlášení výsledků)

Forma:                  Každá třída vyplňuje test příslušné soutěžní kategorie (ZŠ01 = 6. a 7. třída, ZŠ02 = 8. a 9. třída, SŠ = 1. až 4. roč.). Postupovým kritériem je správnost odpovědí, v případě rovnosti bodů rozhoduje čas odevzdání testu. Výsledky budou vyhlášeny ihned po vyhodnocení testů.

Reprezentanti:        Školní třídu zastupuje trojice reprezentantů delegovaných třídou.

Potvrzení účasti:     Účast je nutné potvrdit e-mailem na adresu soutez@eurorebus.cz; při potvrzení je třeba uvádět adresu školy, třídu a kategorii.     

Každá třída má svůj unikátní kód (ID), který je uveden v pozvánce, případně jej třídy obdrží při prezenci v místě konání.

Adresa místa konání v Praze: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6,
128 00 Praha 2 - Nové Město

Adresa místa konání v Olomouci: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
17. listopadu 1192/12, 779 00  Olomouc


      Hlavní partner                                       Partneři
 Pořadatel
     


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.