23. ročník vědomostní soutěže

23. ročník


Zpravodaj


Ve Zpravodaji soutěže Eurorebus najdete v tištěné podobě všechny potřebné informace, týkající se soutěže, včetně zadání Korespondenčních kol a předtištěných odpovědních lístků, tzv. Eurošeků.

Zpravodaj je zdarma distribuován do všech základních a středních škol v Česku.

Elektronická verze Soutěžního zpravodaje (ve formátu .pdf) se otevře po kliknutí na náhled.


Zpravodaje

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj se zadáním
1. korespondenčního kola

Více

Zpravodaj č. 2

Zpravodaj č. 2

Zpravodaj se zadáním 
2. korespondenčního kola

Zpravodaj č. 3

Zpravodaj č. 3

Zpravodaj č. 3


Generální partner Hlavní partner
 Partneři Pořadatel

                 Copyright © 1995 – 2017 TERRA-KLUB, o.p.s.